Δημήτρης Γέρος 9019

Δημήτρης Γέρος 9019

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 80x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 4350 €

Δημήτρης Γέρος 9020

Δημήτρης Γέρος 9020

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 80x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 4350 €

Δημήτρης Γέρος 9081

Δημήτρης Γέρος 9081

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 60x40 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €

Δημήτρης Γέρος 9082

Δημήτρης Γέρος 9082

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 40x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €

Δημήτρης Γέρος 9083

Δημήτρης Γέρος 9083

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 60x40 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7012

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7012

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7013

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7013

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7241

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7241

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 19,5x14 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 185 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7314

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7314

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7316

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7316

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7413

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7413

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 30x30 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 300 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7414

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7414

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 30X30 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 300 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7415

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7415

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 30x30 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 300 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7416

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7416

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 30x30 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 300 €

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7419

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 7419

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Διαστάσεις: 20x20 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 225 €

Ανδρέας Θεολογίτης 9013

Ανδρέας Θεολογίτης 9013

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €

Ανδρέας Θεολογίτης 9014

Ανδρέας Θεολογίτης 9014

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €

Μιχάλης Καραΐσκος 7509

Μιχάλης Καραΐσκος 7509

Μελάνι σε χαρτί

Διαστάσεις: 81x81 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Μιχάλης Καραΐσκος 7511

Μιχάλης Καραΐσκος 7511

Μελάνι σε χαρτί

Διαστάσεις: 65x103 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Μιχάλης Καραΐσκος 7516

Μιχάλης Καραΐσκος 7516

Μελάνι σε χαρτί

Διαστάσεις: 66x105 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Απόστολος Καρακατσάνης 7145

Απόστολος Καρακατσάνης 7145

Μελάνι σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €

Απόστολος Καρακατσάνης 7544

Απόστολος Καρακατσάνης 7544

Μελάνι σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €

Απόστολος Καρακατσάνης 7146

Απόστολος Καρακατσάνης 7146

Μελάνι σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €

Απόστολος Καρακατσάνης 7147

Απόστολος Καρακατσάνης 7147

Μελάνι σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €

Απόστολος Καρακατσάνης 7520

Απόστολος Καρακατσάνης 7520

One chance, μελάνι σε χαρτί

Διαστάσεις: 29x40 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €

Απόστολος Καρακατσάνης 7521

Απόστολος Καρακατσάνης 7521

Second chance, μελάνι σε χαρτί

Διαστάσεις: 29x40 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7141

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7141

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης  7142

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7142

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7143

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7143

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7144

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7144

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7152

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7152

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7155

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7155

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7203

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7203

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7223

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7223

Πλαστικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 91,5x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7403

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7403

Πλαστικό σε χαρτί

Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7404

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7404

Πλαστικό σε χαρτί

Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7405

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7405

Λάδι σε καμβά

Διαστάσεις: 90x125 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7539

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7539

Πλαστικό σε καμβά

Διαστάσεις: 125x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5000 €

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7540

Γιάννης Λασηθιωτάκης 7540

Πλαστικό σε καμβά

Διαστάσεις: 125x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5000 €

Νίκος Λεοντόπουλος 9123

Νίκος Λεοντόπουλος 9123

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 45x75 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €

Νίκος Λεοντόπουλος 9124

Νίκος Λεοντόπουλος 9124

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 50x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Νίκος Λεοντόπουλος 9167

Νίκος Λεοντόπουλος 9167

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €

Νίκος Λεοντόπουλος 9171

Νίκος Λεοντόπουλος 9171

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €

Νίκος Λεοντόπουλος 9175

Νίκος Λεοντόπουλος 9175

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €

Δημήτρης Μυτάς 9070

Δημήτρης Μυτάς 9070

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 53x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €

Δημήτρης Μυτάς 9075

Δημήτρης Μυτάς 9075

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 80x53 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €

Κώστας Ορδόλης 9106

Κώστας Ορδόλης 9106

Through the Black Mirror, Φωτογραφία

Διαστάσεις: 70x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Κώστας Ορδόλης 9108

Κώστας Ορδόλης 9108

Through the Black Mirror, Φωτογραφία

Διαστάσεις: 70x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρέα Παπαδοπούλου 9110

Ρέα Παπαδοπούλου 9110

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 60x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρέα Παπαδοπούλου 9111

Ρέα Παπαδοπούλου 9111

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 60x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρέα Παπαδοπούλου 9112

Ρέα Παπαδοπούλου 9112

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 60x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρενέ Ρεβάχ 9113

Ρενέ Ρεβάχ 9113

Kodak Fine Art Cotton Mat 315gr

Διαστάσεις: 90x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρενέ Ρεβάχ 9114

Ρενέ Ρεβάχ 9114

Kodak Fine Art Cotton Mat 315gr

Διαστάσεις: 90x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρενέ Ρεβάχ 9130

Ρενέ Ρεβάχ 9130

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 80x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Ρενέ Ρεβάχ 9131

Ρενέ Ρεβάχ 9131

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 80x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €

Νίκος Σαμαράς 7177

Νίκος Σαμαράς 7177

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2.500 €

Νίκος Σαμαράς 7181

Νίκος Σαμαράς 7181

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 100 x 100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2.500 €

Νίκος Σαμαράς 7182

Νίκος Σαμαράς 7182

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Νίκος Σαμαράς 7343

Νίκος Σαμαράς 7343

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 50x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €

Νίκος Σαμαράς 7406

Νίκος Σαμαράς 7406

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Νίκος Σαμαράς 7407

Νίκος Σαμαράς 7407

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Νίκος Σαμαράς 7469

Νίκος Σαμαράς 7469

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 50x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €

Νίκος Σαμαράς 7491

Νίκος Σαμαράς 7491

Λάδι σε καμβά

Διαστάσεις: 100x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €

Γιώργος Τσεριώνης 7037

Γιώργος Τσεριώνης 7037

μαρκαδόρος, γυαλόχαρτο, τύπωμα σε βιβλίο, σε κουτί πλεξιγκλάς

Διαστάσεις: 29x92 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €

Γιώργος Τσεριώνης 7041

Γιώργος Τσεριώνης 7041

μελάνι, μολύβι σε χαρτί, με κορνίζα

Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €

Γιώργος Τσεριώνης 7042

Γιώργος Τσεριώνης 7042

μελάνι, μολύβι σε χαρτί, με κορνίζα

Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €

Γιώργος Τσεριώνης 7351

Γιώργος Τσεριώνης 7351

μελάνι, μολύβι σε χαρτί, με κορνίζα

Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €

Μανταλίνα Ψωμά 7222

Μανταλίνα Ψωμά 7222

Στυλό bic σε χαρτί

Διαστάσεις: 20x27 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €

Βασίλης Ζωγράφος 7395

Βασίλης Ζωγράφος 7395

Λάδι σε καμβά

Διαστάσεις: 110x120 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5600 €

Βασίλης Ζωγράφος 7396

Βασίλης Ζωγράφος 7396

Λάδι σε καμβά

Διαστάσεις: 130x120 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5600 €

Βασίλης Ζωγράφος 7394

Βασίλης Ζωγράφος 7394

Λάδι σε καμβά

Διαστάσεις: 108x137 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5600 €

b. 7030

b. 7030

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 60x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €

b. 7031

b. 7031

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 7500 €

b. 7110

b. 7110

Ακρυλικό σε καμβά

Διαστάσεις: 60x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €

b. 7467

b. 7467

Ακρυλικό σε ξύλο

Διαστάσεις: 70x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €

Micha Cattaui 7483

Micha Cattaui 7483

Μικτή τεχνική σε καμβά

Διαστάσεις: 140x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 7500 €

Micha Cattaui 7484

Micha Cattaui 7484

Δίπτυχο, μικτή τεχνική σε καμβά

Διαστάσεις: 2 50x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 5000 €